Raporti i Komisionit Recenzues – Prof. Afërdita Ibrahimi
16 Tetor, 2023 MË SHUMË
Raporti i Komisionit Recenzues – Prof. Lindita Nebiu Hyseni
16 Tetor, 2023 MË SHUMË
Raporti i Komisionit Recenzues – Prof. Kastriot Dërmaku
16 Tetor, 2023 MË SHUMË