Në kuadër të projektit ResearchCult është mbajtur punëtori për hulumtimin shkencor
29 Nëntor, 2022 MË SHUMË
Takimi i menaxhmentit të projektit ERASMUS+ “ENEMLOS”
29 Nëntor, 2022 MË SHUMË
Thirrje e hapur për aplikime në Erasmus+ 2023
29 Nëntor, 2022 MË SHUMË