Në UKZ është mbajtur sesion informues në “Programin për Aftësim Digjital”
21 Mars, 2022 MË SHUMË
Njoftim për mundësi trajnimi për studentet e Fakultetit Ekonomik
21 Mars, 2022 MË SHUMË
Në UKZ është mbajtur Gara “Kenguri pa kufi”
21 Mars, 2022 MË SHUMË