Përshtatja me ndryshimet teknologjike kusht për zhvillimin e ndërmarrësisë
17 Nëntor, 2022 MË SHUMË
Sesion informues për bursat e programit Master Young Cell Scheme Round XIII
17 Nëntor, 2022 MË SHUMË
Thirrje për mbështetje financiare për studentët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian
17 Nëntor, 2022 MË SHUMË
Call for papers in forthcoming publication Innovative practices and quality assurance in initial teacher education
17 Nëntor, 2022 MË SHUMË