Njoftim për kandidatët e suksesshëm për zgjedhjen e personelit akademik për konkursin e datës 26 Mars 2019
27 Gusht, 2019 MË SHUMË