Është nënshkruar Partnership Agreement për Projektin STAND
26 Mars, 2021 MË SHUMË
Mirënjohja të obligon për kontribut akademik dhe mësimdhënia është punë fisnike
26 Mars, 2021 MË SHUMË