Recensioni – Dr.Sc. Selim Daku
23 Korrik, 2020 MË SHUMË
Recensioni – Dr.Sc. Fatmire Krasniqi
23 Korrik, 2020 MË SHUMË
Recensioni – Prof.Ass.Dr. Dukagjin Leka
23 Korrik, 2020 MË SHUMË
Vendim nga Këshilli i Fakultetit Juridik
23 Korrik, 2020 MË SHUMË