Marrëveshje bashkëpunimi mes Universitetit Publik “Kadri Zeka” dhe Universitetit të Mjekësisë, Tiranë
12 Janar, 2018 MË SHUMË
Zgjidhjet e testit në lëndën: Tregjet dhe Institucionet Financiare
12 Janar, 2018 MË SHUMË
Njoftim për ID-kartelat e studentëve të vitit të parë në nivelin bachleor
12 Janar, 2018 MË SHUMË