CEREMONIA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT “KADRI ZEKA”
21 Tetor, 2018 MË SHUMË