Konkurs nga USAID për studentët e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
31 Tetor, 2016 MË SHUMË
Transferi i studentëve nga FSHMN dhe FIEK në UKZ
31 Tetor, 2016 MË SHUMË