Njoftim nga Prof. Dukagjin Leka
23 Tetor, 2018 MË SHUMË
Vendim i Komisionit Disiplinor në Fakultetin Juridik
23 Tetor, 2018 MË SHUMË
NJOFTIM RRETH PROCESIT MESIMOR NE DITEN E CEREMONISE SE DIPLOMIMIT
23 Tetor, 2018 MË SHUMË