Njoftim nga Prof. Dukagjin Leka

23 Tetor, 2018

Lajmrohën studentet e Fakultetit Juridik, se ligjeratat në lëndën E drejta e Unionit Evropian e ligjëruar nga prof.ass.dr. Dukagjin Lekanuk do të mbahet ditën e enjte. E njejta do të zëvendësohet ditën e hënë në konsultim me studentët.