Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues në Universitetin “Kadri Zeka” në vitin akademik 2019/2020
30 Korrik, 2019 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2019/2020
30 Korrik, 2019 MË SHUMË