Vendim për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2018/2019
5 Dhjetor, 2018 MË SHUMË
Lista e studenteve te transferuar nga IAL tjera në UKZ – Fakulteti Ekonomik në vitin akademik 2018/2019
5 Dhjetor, 2018 MË SHUMË
UKZ-së pjesëmarrëse në takimin e ftuar nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës
5 Dhjetor, 2018 MË SHUMË