Njoftim rreth mbajtjes se provimit ne lenden E drejta e punes tek Prof.Fejzulla Berisha
16 Shtator, 2017 MË SHUMË
Ftesë për aplikim në Konferencën Ndërkombëtare: “Knowledge Based Society as a Strategy for Faster Economic Growth”
16 Shtator, 2017 MË SHUMË
Në Fakultetin e Edukimit dhe Fakultetin Ekonomik të Universitetit “Kadri Zeka” janë mbajtur sot provimet pranuese për studime baçlor
16 Shtator, 2017 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Fakultetin Ekonomik në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati i Shtatorit 2017
16 Shtator, 2017 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Fakultetin e Edukimit në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati i Shtatorit 2017
16 Shtator, 2017 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Fakultetin Juridik në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati i Shtatorit 2017
16 Shtator, 2017 MË SHUMË
Menaxhmenti i UKZ-së vizitoi njësitë akademike ku u mbajt provimi pranues për studentë të rinj
16 Shtator, 2017 MË SHUMË