UKZ nga e hëna me mësimi virtual përmes platformës SMU
23 Prill, 2020 MË SHUMË
“Vullnetarët mësimdhënës të ardhshëm”
23 Prill, 2020 MË SHUMË
Organizimi i praktikës pedagogjike gjatë periudhës së mësimit virtual në UKZ – Fakulteti i Edukimit, si pasojë e shfaqjes së covid- 2019
23 Prill, 2020 MË SHUMË