Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2017/2018
5 Tetor, 2017 MË SHUMË