Komunikatë për heshtje zgjedhore të organizatave studentore
30 Prill, 2019 MË SHUMË
Njoftim për ditë pushimi
30 Prill, 2019 MË SHUMË
Në Universitetin “Kadri Zeka” do të mbahen zgjedhjet studentore 2019
30 Prill, 2019 MË SHUMË
Në Universitetin “Kadri Zeka” , më 02.05.2019, mbahet proces i rregullt mësimor, pavarësisht zgjedhjeve studentore
30 Prill, 2019 MË SHUMË
Njoftim për përmirësim konkursi të dt.26.04.2019 të UKZ-së
30 Prill, 2019 MË SHUMË
Në UKZ është mbajtë ligjëratë për qasje më të mirë në drejtësi
30 Prill, 2019 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” inkurajon të gjithë studentët që 02.05.2019 të marrin pjesë në zgjedhjet studentore
30 Prill, 2019 MË SHUMË
Ambasada e Francës dhe Qeveria e Kosovës, thirrje për bursa në Francë
30 Prill, 2019 MË SHUMË
Udhëzimet për vend votim
30 Prill, 2019 MË SHUMË