UKZ në Gjilan dhe Novo Mesto në Slloveni nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi
18 Shkurt, 2021 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve dhe regjistrimin e semestrit veror në nivelin bachelor dhe master
18 Shkurt, 2021 MË SHUMË