Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit të rregullt akademik në Universitetin Publik “Kadri Zeka” Gjilan.
13 Shtator, 2023 MË SHUMË
Thirrje për punime – Konferenca e 18-të vjetore e AIS-ALBSA që do të mbahet në Universitetin “Ismail Qemali” në Vlorë të Shqipërisë
13 Shtator, 2023 MË SHUMË
Konkurs për angazhimin e personelit akademik në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror të vitit akademik 2023/2024
13 Shtator, 2023 MË SHUMË
Informim për shpallje të konkursit për Program të Praktikës – FINCA Kosovë
13 Shtator, 2023 MË SHUMË