Konkurs për angazhimin e personelit akademik në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror të vitit akademik 2023/2024

13 Shtator, 2023

Senati i Universitetit Publik “Kadri Zeka” Gjilan, në kuader të kompetencave të përcaktuara sipas nenit 173 të Statutit të Universitetit, në përputhje me Ligjin Nr. 041L-037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës si dhe Rregulloren mbi procedurat e angazhimit të bashkëpunëtorëve të jashtëm me honorarë Ref.nr.01/1473 të dt. 09.07.2021, në mbledhjen XLVI, të mbajtur me datë 07.09.2023, vendosi të shpall Konkurs për angazhimin e personelit akademik në Universitetin Publik ” Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror të vitit akademik 2023/2024.

Konkurs për bashkëpuntor të jashtëm të angazhuar për vitin akademik 2023-2024

Shkarko