Thirrje për Aplikim për Shkëmbim të Stafit dhe Studentëve të UKZ-së në Universitetin “Celal Bayar” Turqi
20 Shtator, 2022 MË SHUMË
Raporti i komisionit recensues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin e Edukimit
20 Shtator, 2022 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Shtatorit 2021/2022
20 Shtator, 2022 MË SHUMË
Lista me emrat e kandidatëve të cilët do t’i nënshtrohen provimit pranues – Afati Plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, në vitin e parë të studimeve baçelor, për vitin akademik 2022/2023
20 Shtator, 2022 MË SHUMË