Në UKZ është mbajtur takim informues për Aplikim në Raundin e 12-të, të Skemës Young Cell, Programi i BE-së për bursa post-diplomike
19 Nëntor, 2018 MË SHUMË
Lista e studenteve te transferuar nga IAL tjera në UKZ – Fakulteti Juridik në vitin akademik 2018/2019
19 Nëntor, 2018 MË SHUMË
Thirrje për programe aplikimi – Ambasada e SHBA, Prishtinë
19 Nëntor, 2018 MË SHUMË
Hapet aplikimi për Shkollën Politike 2019
19 Nëntor, 2018 MË SHUMË
Instituti GAP: Thirrje për Aplikim për studentë – Garë e hapur për shkrimin më të mirë në analizimin e të dhënave buxhetore
19 Nëntor, 2018 MË SHUMË