Zgjatet afati për regjistrimin e lëndëve të semestrit veror për vitin akademik 2022/2023
30 Maj, 2023 MË SHUMË
UKZ dhe Komuna e Gjilanit diskutojnë për ndërtimin e kampusit universitar
30 Maj, 2023 MË SHUMË