Vendim për organizimin e ligjeratave vetëm në formën online
2 Nëntor, 2020 MË SHUMË