Diskutim publik për draft Strategjinë e Arsimit 2022-2026 dhe draft Planin e veprimit 2022-2026
12 Maj, 2022 MË SHUMË
MAShTI ka hapur konkurs për ndarjen e granteve të mobiliteteve afatshkurtra të shkencëtarëve për vitin 2022
12 Maj, 2022 MË SHUMË