Njoftim per zgjedhjen-rizgjedhjen e stafit akademik ne baze te Konkursit Ref nr. 0 I 2050 dt 20 09 2021
2 Shkurt, 2022 MË SHUMË