Njoftim – Kollokviumi i II-te ne Financa nderkombetare
28 Maj, 2018 MË SHUMË
Vendim për refuzimin e Ankesës ndaj parashtruesës së ankesës Drita Rexhepi për pozitën: Drejtor i Zyrës për Shkencë,Zhvillim Akademik dhe Cilësi
28 Maj, 2018 MË SHUMË
Njoftim për kalim nga Programi i Vjetër në Programin e Ri
28 Maj, 2018 MË SHUMË