Njoftim për kalim nga Programi i Vjetër në Programin e Ri

28 Maj, 2018

Njoftohen studentët e Fakultetit të Edukimit të cilët kanë bërë kërkesë për kalim nga Programi i Vjetër në Programin e Ri, se afati i fundit për nxjerrjen e Transkriptit të notave mund të bëhet deri me dt 29.05.2018 deri ora 14:00

Ky njoftim vlen vetëm për studentët të cilët kanë dhënë provime në Afatin e Prillit 2018.

Largimi notave  në SEMS, nga zyra e IT-së fillon të bëhet nga data 30.05.2018.

Së shpejti do të informoheni rreth procedurës së paraqitjes së kërkesave në SEMS, për aprovim të notave nga ana e Dekanit sipas vendimeve.