Njoftim per korigjim te konkursit per pranimin e studenteve te rinje ne Universitetin “Kadri Zeka”, per vitin akademik 2018/2019
18 Korrik, 2018 MË SHUMË