Njoftim per korigjim te konkursit per pranimin e studenteve te rinje ne Universitetin “Kadri Zeka”, per vitin akademik 2018/2019

18 Korrik, 2018

Korigjohet konkursi nr.01/846 dt. 6.7.2018 i publikuar ne Gazeten “Koha Ditore” dhe ne ueb faqen zyrtare te universitetit me 9.7.2018 per pranimin e studenteve te rinje ne Universitetin “Kadri Zeka”, per vitin akademik 2018/2019 per studime bacelor. Per shkak te nje leshimi teknik te menyra e perzgjedhjes se kandidateve, piket nen paragrafin (b).

Ne dokumentin e bashkangjitur me poshte gjeni spjegimet e nevojshme.

Njoftim per korigjim te konkursit per pranimin e studenteve te rinje ne Universitetin Kadri Zeka, per vitin akademik 2018-2019

Shkarko