FTESË PËR PJESËMARRJE / ERASMUS+ INFO DAYS
14 Tetor, 2020 MË SHUMË
Është mbajtur punëtoria dyditore mes partnerëve në Projektin SHPRESË
14 Tetor, 2020 MË SHUMË