Vendim, pergjigjje ne ankesen e kandidatit Gurakuc Kuci
15 Nëntor, 2021 MË SHUMË
Njoftim nga lënda: Teoria dhe Praktika Parlamentare
15 Nëntor, 2021 MË SHUMË