Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha
4 Nëntor, 2021 MË SHUMË
Raporti i përmisuar i komisionit recensues të Fakultetit Juridik për pozitën III/7 të konkursit për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2021/2022
4 Nëntor, 2021 MË SHUMË
Në kuadër të projektit QATEK po mbahet punëtori në Universitetin e Tallinit
4 Nëntor, 2021 MË SHUMË