Raporti i përmisuar i komisionit recensues të Fakultetit Juridik për pozitën III/7 të konkursit për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2021/2022

4 Nëntor, 2021

Raporti është përmisuar më datë 04.11.2021, në bazë të kërkesës së komisionit të ankesave të Fakultetit Juridik të UKZ-së, të datës 26.10.2021 me numër të protokolit: 1041/2021.

UPDATE (raporti i permisuar 04112021)-Pozita - 2- Raport i komisionit recensues

Shkarko