Konkurs për financimin e botimeve dhe publikimeve shkencore në revista me faktorë ndikimi për vitin 2018
21 Shkurt, 2018 MË SHUMË
Njoftim nga lënda: Ndërmarrësia – Prof. Fehmi Azemi
21 Shkurt, 2018 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Janarit 2017/2018
21 Shkurt, 2018 MË SHUMË