Drejtues të UKZ-së po marrin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të BUA-së
28 Shtator, 2023 MË SHUMË
UKZ pjesë e Memorandum Bashkëpunimi të iniciativës globale “100 Million Learners Global Initiative“
28 Shtator, 2023 MË SHUMË