KD i UKZ-së mori vendim për themelimin e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara
4 Shtator, 2019 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Ekonomik– Afati i Shtatorit 2019
4 Shtator, 2019 MË SHUMË