Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Ekonomik– Afati i Shtatorit 2019

4 Shtator, 2019

Njoftohen studentët e Fakultit Ekonomik të Universitetit Publik “Kadri Zeka”, se  paraqitja e provimeve për Afatin e  Shtatorit mund të bëhet nga data 04.09.2019  deri më datën 08.09.2019.

Afati i provimeve do të  filloj nga data 09.09.2019 deri me 20.09.2019

Vërejtje: Paraqitja e lëndës: Punim Diplome nuk duhet të bëhet në këtë afat. Për hapjen e Afatit të Shtatorit për paraqitje të provimit të diplomës do të ju njoftojmë me kohë.

 

Suksese!