Vendim nga Komisioni Qendrore per zgjidhjen e ankesave lidhur me provimin pranues ne Universitetin “Kadri Zeka”
28 Korrik, 2015 MË SHUMË
Lista e kandidatëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për pranim por për shkaqe teknike nuk i janë lexuar poenat nga lexuesi optik
28 Korrik, 2015 MË SHUMË