Lista e kandidatëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për pranim por për shkaqe teknike nuk i janë lexuar poenat nga lexuesi optik

28 Korrik, 2015