Lista me emrat e kandidatëve të cilët do t’i nënshtrohen provimit pranues në Universitetin Publik “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2021/2022 në nivelin master
7 Tetor, 2021 MË SHUMË
Orari i intervistimit të kandidatëve që kanë aplikuar në Konkursin me nr. ref. 01/1905, dt.13.09.2021; për angazhim në Fakultetin e Shkencave Aplikative, drejtimi matematikë viti akademik 2021/22.
7 Tetor, 2021 MË SHUMË
UKZ ka mbajtur mbledhjen konstituive të Këshillit Drejtues
7 Tetor, 2021 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar në semestrin dimëror nga IAL tjera në Universitetin Publik “Kadri Zeka” të cilët janë fotografuar për ID kartelë
7 Tetor, 2021 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Shtatorit 2020/2021
7 Tetor, 2021 MË SHUMË