Orari i intervistimit të kandidatëve që kanë aplikuar në Konkursin me nr. ref. 01/1905, dt.13.09.2021; për angazhim në Fakultetin e Shkencave Aplikative, drejtimi matematikë viti akademik 2021/22.

7 Tetor, 2021

Orari per intervistimin e kandidateve ne konkursin per angazhim ne vitin akademik 2021-22

Shkarko