PS i UKZ-së takon Ministrin e MASHT-it
5 Janar, 2018 MË SHUMË
Buletini i Referateve të kandidatëve të paraqitur në Konkursin e datës 25.10.2017 për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit akademik
5 Janar, 2018 MË SHUMË
Njoftim – kollokviumin i dytë në lëndën Financa
5 Janar, 2018 MË SHUMË
Njoftim Lidhur me Konkursin për praktikantë në UKZ
5 Janar, 2018 MË SHUMË