Njoftim – kollokviumin i dytë në lëndën Financa

5 Janar, 2018

Kollokviumi i dyte ne lenden Financa mbahet te marten (9 janar 2018) ne ora 15:00

Profesori i lendes, Lutfi Zharku.