Marrëveshje Bashkëpunimi mes Universitetit “Kadri Zeka” dhe Universitetit Shtetëror të Tetovës
12 Maj, 2015 MË SHUMË
Drejtues të Universitetit “Kadri Zeka” – pjesëmarrës të Konferencës Ndërkombëtare
12 Maj, 2015 MË SHUMË