UKZ KA SHËNUAR 11 VJETORIN E PAVARËSISË SË KOSOVËS
15 Shkurt, 2019 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” ne vitin akademik 2018/2019
15 Shkurt, 2019 MË SHUMË
Urimi i Rektorit për 11 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës
15 Shkurt, 2019 MË SHUMË
Njoftim – ditë pushimi
15 Shkurt, 2019 MË SHUMË