Vendim për shfrytëzimin e pushimit vjetor për personelin akademik dhe administrativ të Universitetit Publik ” Kadri Zeka” për vitin 2021
22 Korrik, 2021 MË SHUMË