Vendim për shfrytëzimin e pushimit vjetor për personelin akademik dhe administrativ të Universitetit Publik ” Kadri Zeka” për vitin 2021

22 Korrik, 2021

Në bazë te nenit 28 të Statutit të Universitetit Publik ” Kadri Zeka ” Gjilan , në koordinim me Sekretarin e Përgjithshëm të UKZ-së, Rektori Prof. Dr. Bajram Kosumi merr vendim lidhur me shfrytëzimin e pushimit  vjetor për personelin akademik dhe administrativ të Universitetit “Kadri Zeka”  në Gjilan, për vitin 2021.

Vendim për pushim Vjetor 2021

Shkarko