NJOFTIM RRETH PROCESIT MESIMOR NE DITEN E CEREMONISE SE DIPLOMIMIT
25 Tetor, 2017 MË SHUMË
Konkurs për zgjedhjen apo rizgjedhjen e personelit akademik në fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan
25 Tetor, 2017 MË SHUMË
Njoftim për Ditën Informuese të programit Erasmus+ për Institucionet e Arsimit të Lartë
25 Tetor, 2017 MË SHUMË